OM TOTAL RESURS

Total Resurs är specialister på att effektivt hitta rätt kompetens inom IT, oavsett om det är en kortsiktig lösning eller en långsiktig uthyrning med möjlighet till anställning. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft genom effektiva resurslösningar inom IT. Vår strategi bygger på snabbhet och flexibilitet med rätt kompetens på rätt plats i rätt tid till rätt pris.

Med ett brett erbjudande till marknaden erbjuder vi allt från IT-generalister till specialister inom IT. Genom vår nisch attraherar vi precis den kompetens och de personer våra kunder eftersöker.

• PC/supporttekniker
• Helpdeskpersonal
• System administratör
• Helpdesk manager
• Migreringstekniker
• Nätverkstekniker
• Storagetekniker
• Drifttekniker
• Kvalificerade IT-konsulter
• Projektledare
• IT-arkitekter
• Specialister
• IT-chef
• Testspecialist/ledare
• Systemutvecklare/programmerare

Total Resurs har duktiga konsulter anställda, en databas fylld med IT kunniga personer och ett väl uppbyggt kontaktnät med några av branschens mest eftertraktade specialister inom IT vilket gör att vi snabbt får fram lämpliga kandidater.

Vi vill skapa långsiktiga och förtroendefulla relationer till våra kunder och vara en partner att lita på. Vår framgångsrika modell är djup kunskap och mångårig erfarenhet av IT-konsultverksamhet, kännedom om den lokala marknaden, professionella konsultchefer som förstår kundernas behov och kompetenta resurskonsulter.

Total Resurs uppfyller höga krav på affärsmässighet samt följer lagar och regler. Vi är ett företag som det dessutom går väldigt bra för. Några kunder vi just nu hjälper med resurskonsulting är Logica, Tieto, HP, Riksdagen, Fujitsu, SJ, m.fl. Vår målsättning är att vara marknadsledare inom IT-resurstjänster i Sverige.

Vi hyr ut kvalitativa IT-resurser

Allt från IT-generalister till IT-specialister med ett helhetsansvar till rätt pris med rätt kvalité och i rätt tid.